S*Ayamara's Kosmos
NFO n 09 24, Brunspotted-vit
Hane
Såld


 S*Ayamara's Kalina
NFO n 09, Svart-vit
Hona
 


S*Ayamara's Keno
NFO n 03, Svart-vit bicolour
Hane
Såld