S*Ayamara's Japp
NFO n 23/24, Bruntigré/Brunspotted
Hane

 S*Ayamara's Jenka
NFO n 09 22, Bruntabby-vit
Hane

Jenka och japp