S*Ayamara's Isadora

 

▫ 2014 ▫
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forshaga

14-06-29

Lena Björkander

 CAC

Forshaga

14-06-28

Åsa Hammarlund

 Ex 2

 

▫ 2013 ▫
 

Tönsberg (N) 13-09-28 Lene Glem

 CAC

 

▫ 2012 ▫
 

Moss (N)

12-10-21

Dorte Kaae

 Ex 1

Moss (N)

12-10-20

Christin K. Lütke

 Ex 2 av 3

Forshaga 12-07-01 Hannah Jensen

 Ex 3

Forshaga 12-06-30 Lene Glem

 Ex 2